AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau :

  • Thủy phân triolein, thu được etylen glicol.
  • Tinh bột bị thủy phân khi có xúc tác axit hoặc enzim.
  • Thủy phân vinyl fomat, thu được hai sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc.
  • Trùng ngưng Ɛ-aminocaproic, thu được policaproamit.
  • Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt ba dung dịch: alanine, lysin, axit glutamic.
  • Phenylamin tan ít trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch HCl.

  Số phát biểu đúng là 

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 5
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>