AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol :

       Cho biết : X là este có công thức phân tử C10H10O; X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X6 là 

  • A. 118.        
  • B. 132.     
  • C. 104.               
  • D. 146.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA