YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:
  (a) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.
  (b) Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch AgNO3 dư.
  (c) Cho 2x mol Ba vào dung dịch chứa x mol Al2(SO4)3.
  (d) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa AlCl3 và CuCl2.
  (e) Cho 4x mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa 3x mol H3PO4.
  (g) Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch Mg(HCO3)2
  Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa gồm hai chất là

  • A. 5
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76045

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON