YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 32,64 gam hỗn hợp gồm 0,06 mol Fe(NO3)2, Fe, Fe3O4, Mg, Cu và CuO vào 500 ml dung dịch H2SO4 1M, thu được dung dịch X chỉ chứa các muối sunfat trung hòa và 2,24 lit (đktc) hỗn hợp hai khí N2O và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 11,5. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, tạo ra kết tủa Y, nung Y trong không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng giảm 7,06 gam so với khối lượng của Y. Phần trăm khối lượng của Mg(OH)2 trong Y có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

  • A. 8,5 
  • B. 7,5 
  • C. 5,5 
  • D. 6,5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76053

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON