YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

  Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
  X Dung dịch Iot Dung dịch màu xanh tím
  Y Dung dịch AgNO3/NH3 Kết tủa Ag
  Y, T Cu(OH)2, to thường Dung dịch màu xanh lam
  Z Dung dịch Brom Xuất hiện kết tủa trắng

  Các dung dịch X, Y,Z, T lần lượt là

  • A. tinh bột, glucozơ, phenol, glixerol. 
  • B. anbumin, fomalin, anilin, glixerol.
  • C. tinh bột, fomalin, phenol, glucozơ. 
  • D. tinh bột, glucozơ, anilin, fomalin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76043

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON