YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ các phản ứng hóa học sau: Cr2O3 + Al → X; X + HCl → Y;  Y + Cl2 →Z; Z + NaOH → T; T + NaOH → Q; Q + Cl2/NaOH → R

  Biết: X, Y, Z, T, Q, R là Crom và các hợp chất của Crom, mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Số phản ứng mà crom đóng vai trò chất khử là

  • A. 5
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76041

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON