YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm m gam Al và 4,56 gam Cr2O3 (trong điều kiện không có O2), sau khi phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch HCl (loãng, nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,016 lít H2 (đktc). Còn nếu cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch NaOH (đặc, nóng), sau khi phản ứng kết thúc thì số mol NaOH đã phản ứng là:

  • A. 0,06 mol
  • B. 0,14 mol
  • C. 0,08 mol
  • D. 0,16 mol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cr2O3: 0,03 mol

  \(\begin{array}{l} 2Al + C{r_2}{O_3}\mathop \to \limits^{{t^0}} A{l_2}{O_3} + 2Cr\\ \begin{array}{*{20}{c}} {\begin{array}{*{20}{c}} {}&{} \end{array}}&{0,03 \to 0,03 \leftarrow 0,06} \end{array} \end{array}\)

  X không có Al

  \(\\ Cr\rightarrow H_2 \\ 0,06\rightarrow 0,6\)

  nH2 (đề) = 0,09 > 0,06

  \(\Rightarrow\) Al dư

  \(\\ Al_{du}\rightarrow \frac{3}{2}H_2 \\ 0,02\leftarrow 0,03\)

  X gồm:

  Al dư: 0,02;

  Al2O3: 0,03;

  Cr: 0,06 (không phản ứng NaOH)

  sản phẩm nhiệt nhôm tác dụng OH-

  nOH- = nAl(ban đầu)

  \(\Rightarrow\) NaOH(phản ứng) = 0,08

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23869

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON