YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng: Cr\(\overset{Cl_{2}, du}{\rightarrow}\)  X \(\overset{+KOH,+Cl_{2}}{\rightarrow}\) Y

  Biết Y là hợp chất của crom. Hai chất X và Y lần lượt là

  • A. CrCl2 và K2CrO4.
  • B. CrCl3 và K2Cr2O7
  • C. CrCl3 và K2CrO4
  • D. CrCl2 và Cr(OH)3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(Cr + Cl_2\rightarrow CrCl_3(X)\)

  \(CrCl_3 + Zn\overset{H^+}{\rightarrow}CrCl_2+ZnCl_2\)

  \(CrCl_3 + KOH + Cl_2 \rightarrow K_2CrO_4 (Y) + KCl + H_2O\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23863

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON