YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa . Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là

  • A. 2,24
  • B. 4,48
  • C. 6,72
  • D. 3,36

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\left\{\begin{matrix} CuO \\ Fe_2O_3 \end{matrix}\right.\overset{CO}{\rightarrow}X(ran)+Y\left\{\begin{matrix} CO_{du} \\ CO_2 \end{matrix}\right.\)

  \(\\ CO_2+Ba(OH)_2\rightarrow BaCO_3 \downarrow + H_2O \\ 0,15 \hspace{70pt} \leftarrow 0,15\)

  \(X\overset{HNO_3}{\rightarrow}\left\{\begin{matrix} Cu^{2+} \\ Fe^{3+} \end{matrix}\right.+NO\)

  \(\begin{array}{l} CO - 2{e^ - } \to C{O_2}\\ \begin{array}{*{20}{c}} {}&{} \end{array}0,3 \leftarrow 0,15 \end{array}\)

  \(\begin{array}{l} {N^{ + 5}} + 3{e^ - } \to NO\\ \begin{array}{*{20}{c}} {\begin{array}{*{20}{c}} {}&{} \end{array}}&{0,3} \end{array} \to 0,1 \end{array}\)

  VNO = 0,1.22,4 = 2,24 (\(l\))

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23872

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON