YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thuận lợi nào sau đây không phải là chủ yếu của thiên nhiên khu vực đồng bằng ?

  • A.  Là cơ sở để phát triển nông nghiệp nhiệt đới đa dạng hóa cơ cấu cây trồng  
  • B. Cung cấp các nguồn lợi khác như khoáng sản , lâm sản , thủy sản 
  • C. Là điều kiện thuận lợi để tập trung các khu công nghiệp , thành phố
  • D. Địa bàn thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp dài ngày

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99197

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON