YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu sau đây: Sản lượng than, dầu thô và điện của Việt Nam

  Sản phẩm  1995 2000 2006 2010
  Than (triệu tấn) 8,4 11,6 38.9 44,8
  Dầu thô (triệu tấn) 7,6 16.3 17.2 15.0

  Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu thô, điện của nước ta trong giai đoạn 1995 – 2010 là ?

  • A. Biểu đồ Tròn
  • B. Biểu đồ Cột 
  • C. Biểu đồ Đường  
  • D. Biểu đồ Miền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99206

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON