YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thông thường, người dùng muốn truy cập vào hệ CSDL cần cung cấp:

  • A. Hình ảnh
  • B. Chữ ký
  • C. Họ tên người dùng
  • D. Tên tài khoản và mật khẩu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tên tài khoản và mật khẩu

  RANDOM

Mã câu hỏi: 13672

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA