• Câu hỏi:

  Để nâng cao hiệu quả của việc bảo mật, ta cần phải:

  • A. Thường xuyên sao chép dữ liệu
  • B. Thường xuyên thay đổi các tham số của hệ thống bảo vệ
  • C. Thường xuyên nâng cấp phần cứng, phần mềm
  • D. Nhận dạng người dùng bằng mã hoá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC