YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về mã hoá thông tin?

  • A. Các thông tin quan trọng và nhạy cảm nên lưu trữ dưới dạng mã hóa
  • B. Mã hoá thông tin để giảm khả năng rò rỉ thông tin
  • C. Nén dữ liệu cũng góp phần tăng cường tính bảo mật của dữ liệu
  • D. Các thông tin sẽ được an toàn tuyệt đối sau khi đã được mã hoá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA