AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu nào sai trong các câu dưới đây khi nói về chức năng lưu biên bản hệ thống?

  • A. Cho biết số lần truy cập vào hệ thống, vào từng thành phần của hệ thống, vào từng yêu cầu tra cứu,…
  • B. Cho thông tin về một số lần cập nhật cuối cùng
  • C. Lưu lại nội dung cập nhật, người thực hiện, thời điểm cập nhật
  • D. Lưu lại các thông tin cá nhân của người cập nhật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>