YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  The Vietnamese have a very strong sense of hospitality, but....................

  • A. they often feel worried about what other people will think
  • B. they cannot show their guest full respect
  • C. they do not like to be visited unexpectedly
  • D. they always prepare for their arrival

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 461

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON