YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Typically, Vietnamese will be addressed............

  • A. with their family name in formal situations
  • B. with their given name, even in formal situations
  • C. with their given name and the title "Mr." or "Mrs"
  • D. with their full name and a title which is family related

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 460

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF