ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Typically, Vietnamese will be addressed............

  • A. with their family name in formal situations
  • B. with their given name, even in formal situations
  • C. with their given name and the title "Mr." or "Mrs"
  • D. with their full name and a title which is family related
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 460

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1