YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Typically, Vietnamese will be addressed............

  • A. with their family name in formal situations
  • B. with their given name, even in formal situations
  • C. with their given name and the title "Mr." or "Mrs"
  • D. with their full name and a title which is family related

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 460

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON