AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to the last paragraph, the Vietnamese ...................

  • A. often offer gifts to the hosts on their visit
  • B. sometimes give the host's children gifts
  • C. usually welcome guest with flowers
  • D. always require gifts for their children or their children

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>