ADMICRO
 • Câu hỏi:

  The Food and Agriculture Organization (FAO) _______ that leads international efforts to defeat hunger.

  • A. it is a specialized agency in the United Nations
  • B. as it is a specialized agency by the United Nations
  • C. is a specialized agency of the United Nations
  • D. a specialized agency of the United Nations

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE