AMBIENT
 • Câu hỏi:

  _______, FAO acts as a neutral forum where all nations meet as equals to negotiate agreements and debate policy.

  • A. Serving both developed and developing countries
  • B. Although it serves both developed and developing countries
  • C. Served both developed and developing countries
  • D. As it was served both developed ,and developing countries

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>