ADMICRO
 • Câu hỏi:

  The film was most interesting than I had expected it to be.

  • A. The film
  • B. most
  • C. had expected
  • D. to be

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B 

  most --> more

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA