• Câu hỏi:

  The best title for the passage is _______________________________.

  • A. Country music
  • B. Music in the United States
  • C. The Formation of Country Music
  • D. The Benefits of Country Music  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC