• Câu hỏi:

  Country music is _______________________.

  • A. the traditional music of the people in the eastern United States
  • B. considered as the cowboy music from the American West
  • C. sometimes called country-western music
  • D. from two kinds of music which haven’t been widely known

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC