• Câu hỏi:

  According to the passage, it’s untrue to say that ____________________________.

  • A. Country music became very popular in the South
  • B. Factory workers took country music with them from the South
  • C. Country music was brought from the South by soldiers
  • D. Gradually, country music became popular all over the United States

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC