• Câu hỏi:

  It was not until ____________________ that she cooked the meal.

  • A. her father would come home
  • B. her father has come home
  • C. her father came home
  • D. her father comes home

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC