• Câu hỏi:

  He wouldn’t have begun to learn Russian if he knows the difficulties.

  • A. He
  • B. to
  • C. knows
  • D. difficulties

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  knows --> had known

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC