ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thao tác chọn File \(\rightarrow\) Close dùng để:

  • A. Lưu tập tin hiện tại
  • B. Mở một tập tin nào đó
  • C. Đóng tập tin hiện tại
  • D. Thoát khỏi Powerpoint

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thao tác chọn File => Close dùng để: Đóng tập tin hiện tại

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13252

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON