AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để lưu lại tập tin GADT.PPT  đang mở, ta có thể:

  • A. Chọn File \(\rightarrow\) Save
  • B. Chọn File \(\rightarrow\) Save As
  • C. Chọn File \(\rightarrow\) Save hoặc File \(\rightarrow\) Save As đều được
  • D. Chọn File \(\rightarrow\) Close

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>