AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thao tác chọn File \(\rightarrow\) Exit dùng để:

  • A. Lưu tập tin hiện tại
  • B. Mở một tập tin nào đó
  • C. Đóng tập tin hiện tại
  • D. Thoát khỏi Powerpoint

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>