AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thanh said that he was going to visit his grandparents tomorrow.

  • A. said
  • B. was
  • C. going to
  • D. tomorrow

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  tomorrow --> the next day

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>