YOMEDIA
 • Choose the sentences have the same meaning

  Câu hỏi:

  "Where do you live?" - Bob asked me.

  • A.  Bob asked me where I lived.
  • B. Bob asked me where I live.
  • C. Bob asked me where do I live.
  • D. Bob asked me where did I lived.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA