AMBIENT
 • Choose the correct answer for each sentences:

  Câu hỏi:

  If you study in the USA, you can ............. speaking with the native speakers.

  • A. expect
  • B. practice
  • C. know
  • D. understand

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA