AMBIENT
 • There is a mistake in the four underlined parts of each sentences

  Câu hỏi:

  A new shop was opening on Main Street last week.

  • A. new
  • B. was opening
  • C. on
  • D. last week

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  was opening --> opened

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>