AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thành phần phần trăm khối lượng của Oxi trong chất nào sau đây là lớn nhất?

  • A. CuO
  • B. Cu2O
  • C. SO2
  • D. SO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhận thấy ở đáp án D có chứa nhiều Oxi trong thành phần hợp chất nhất và phân tử khối của SO3 cũng nhỏ nên ta chọn đáp án D.

  Nếu bạn muốn, hãy cứ tính thành phần phần trăm của oxi trong từng đáp án.

  ^^ Sau đó bạn cũng chọn D thôi !

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>