YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(HCO3)2, MgSO3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 30%, thu được 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Y và dung dịch Z có nồng độ 36%. Tỉ khối của Y so với He bằng 8. Cô cạn Z được 72 gam muối khan. Giá trị của m là:

  • A. 20.
  • B. 10.
  • C. 15.
  • D. 25.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nY = 0,5 mol; MY = 32 g
  muối khan chính là MgSO4 ⇒ \(n_{MgSO_4} = 0,6\ mol = n_{H_2SO_4\ pu}\)
  \(\Rightarrow m_{dd\ Z} = 200\ g\) và \(m_{dd\ H_2SO_4} = 196\ g\)
  ⇒ BTKL: m + mdd axit = mZ + mY
  ⇒ m = 200 + 0,5 × 32 – 196 = 20 g

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>