YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để loại bỏ các khí HCl, CO2 và SO2 có lẫn trong khí N2, người ta sử dụng lượng dư dung dịch

  • A. NaCl   
  • B. CuCl2    
  • C. Ca(OH)2   
  • D. H2SO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C vì tác dụng với cả 3 khí cần loại bỏ.

  Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

  Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

  Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 115756

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA