• Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 15,2 gam hỗn hợp Cu và Fe vào lượng dư dung dịch H2SO4 đăc, nong, thu được 6,72 lít khí SO2 (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp đầu là

  • A.

   36,84%    

  • B.

   73,68%  

  • C.

   55,26%   

  • D.

   18,42%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nSO2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol

  ⇒ mhh = mCu + mFe

  Bảo toàn electron: 2nCu + 3nFe = 2nSO2

  ⇒ 64nCu + 56nFe = 15,2; 2nCu + 3nFe = 2.0,3

  ⇒ nCu = 0,15; nFe = 0,1 ⇒ %mFe = 0,01.56/15,2.100% = 36,84%

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC