ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Khi làm thí nghiệm, nếu làm rơi thủy ngân (Hg) ra sàn thì ta dùng chất nào sau đây để làm sạch?

  • A. Than củi
  • B. Cát
  • C. Tro bếp
  • D. Lưu huỳnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lưu huỳnh phản ứng với thủy ngân, ngăn cho hơi thủy ngân phát tán trong không khí, nó tạo muối trung hòa, dễ dọn dẹp hơn.

  Hg + S → HgS

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT