AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoà tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thấy thu được 4,48 lít H2 (đktc). Phần trăm số mol của Mg trong hỗn hợp là:

  • A. 26,97%.
  • B. 38,16%.
  • C. 50,00%.
  • D. 73,03%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có hệ phương trình:

   \(\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} 24{n_{Mg}}\; + {\rm{ }}65{n_{Zn}}\; = {\rm{ }}8,9{\rm{ }}g\\ {n_{Mg}} + {n_{Zn}} = {n_{{H_2}}} = 0,2mol \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} {n_{Mg}} = 0,1mol\\ {n_{Zn}} = 0,1mol \end{array} \right.\\ \Rightarrow \% {n_{Mg}} = \frac{{0,1}}{{0,1 + 0,1}}.100 = 50\% \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA