• Câu hỏi:

  Để phân biệt SO2 và CO2 chỉ cần dùng thuốc thử là

  • A.

   dung dịch Ba(OH)2

  • B.

   CaO

  • C.

   dung dịch NaOH

  • D. nước brom

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC