YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt SO2 và CO2 chỉ cần dùng thuốc thử là

  • A.

   dung dịch Ba(OH)2

  • B.

   CaO

  • C.

   dung dịch NaOH

  • D. nước brom

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dùng nước brom:

  + Khí SO2 làm mất màu dung dịch brom

  + Khí CO2 không có hiện tượng

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 115754

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA