YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hết 1,69 gam oleum có công thức H2SO.3SO3 vào 10g dung dịch H2SO4 20% được dung dịch X có nồng độ a%. Giá trị của a là:

  • A. 33,875%.
  • B. 11,292%.
  • C. 22,054%.
  • D. 42,344%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Có noleum = 0,005 mol; \(m_{H_{2}SO_{4}}\) trong dd đầu = 2g 
  ⇒ Bảo toàn S ta có m H2SO4 trong X = 2 + 0,005 \(\times\) 4 \(\times\) 98= 3,96g 
  ⇒ \(a=\frac{3,96}{1,69 + 10} = 33,875 \%\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 15747

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA