YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tế bào thể một nhiễm có số nhiễm sắc thể là

  • A. 2n+1    
  • B. 2n-1
  • C. 2n+2
  • D. 2n-2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tế bào thể một nhiễm có số nhiễm sắc thể là: 2n - 1

  ⇒ Đáp án: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1738

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON