YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n = 12. Số nhiễm sắc thể có thể dự đoán ở thể tứ bội là

  • A. 18
  • B. 8
  • C. 7
  • D. 24

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n = 12. → n= 6

  Số nhiễm sắc thể có thể dự đoán ở thể tứ bội là: 4.6 = 24

  ⇒ Đáp án: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 1746

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA