AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thể đa bội được hình thành do trong phân bào

  • A. Một số cặp nhiễm sắc thể không phân ly.
  • B. Tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân ly.
  • C. Một cặp nhiễm sắc thể không phân ly.            
  • D. Một nửa số cặp nhiễm sắc thể không phân ly.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thể đa bội được hình thành do trong phân bào tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân ly.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>