AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành 

  • A. Thể lưỡng bội 
  • B. Thể đơn bội
  • C. Thể tam bội
  • D. Thể tứ bội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành thể tam bội (3n).

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>