YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tác động mạnh nhất của quá trình đô thị hóa tới nền kinh tế nước ta là

  • A. tăng thu nhập cho người dân
  • B.  tạo ra thị trường có sức mua lớn
  • C.  tạo việc làm cho người lao động
  • D. làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100888

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON