YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhân tố quan trọng nhất để đảm bảo cho sự phát triển ổn định của cây công nghiệp nước ta là

  • A. điều kiện tự nhiên thuận lợi
  • B. thị trường tiêu thụ sản phẩm
  • C. công nghiệp chế biến phát triển
  • D.  lao động có kinh nghiệm sản xuất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100904

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON