YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ về cơ cấu đàn gia súc của vùng kinh tế Tây Nguyên ở năm 2005 và 2014 (đơn vị %)

  Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tình hình chăn nuôi gia súc lớn của Tây Nguyên từ năm 2005 đến 2014?

  • A. Tỉ trọng đàn bò tăng hơn 2,4%
  • B. Tỉ trọng đàn bò tăng còn trâu giảm
  • C. Tỉ trọng đàn bò, trâu đều tăng
  • D.  Tỉ trọng đàn trâu luôn ít hơn bò

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100962

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON