AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

  • A. khả năng tích điện cho hai cực của nó.
  • B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.
  • C. khả năng thực hiện công của nguồn điện.
  • D. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>