AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công suất của nguồn điện được xác định bằng

  • A. Lượng điện tích mà nguồn điện sinh ra trong một giây.
  • B.  Công mà lực lạ thực hiện được khi nguồn điện hoạt động.
  • C. Công của dòng điện trong mạch kín sinh ra trong một giây.
  • D. Công làm dịch chuyển một đơn vị điện tích dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>